Privacy

Laatst bijgewerkt: 11 december 2020. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Er zijn 25 GGD’en in Nederland. Welke GGD uw GGD is, is afhankelijk van uw woonplaats, zie: www.ggd.nl. Vijf GGD’en bieden het gebruik van ‘GGD Contact’ aan. Indien u in één van deze vijf regio’s woont, kunt u ‘GGD Contact’ gebruiken. Met deze privacyverklaring informeert uw GGD u over hoe zij met uw gegevens omgaat bij het gebruik van ‘GGD Contact’, een app die speciaal is ontwikkeld voor bron- en contactopsporing ter bestrijding van COVID-19. Elke GGD is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via ‘GGD Contact’. Het gaat om deze vijf GGD’en:

GGD West-Brabant: Doornboslaan 225-227, 4816CZ Breda, www.ggdwestbrabant.nl, (076) 528 2000, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

GGD Zuid-Limburg: Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen, www.ggdzl.nl, (088) 880 5000, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisAP@ggdzl.nl

GGD Rotterdam-Rijnmond: Schiedamsedijk 95, 3011 EN Rotterdam, www.ggdrotterdamrijnmond.nl, (010) 433 9966, Functionaris Gegevensbescherming: fg@rotterdam.nl

GGD Gooi- en Vechtstreek: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum, www.ggdgv.nl, (035) 692 6222, Functionaris Gegevensbescherming: fg@regiogv.nl

GGD Twente: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede, www.ggdtwente.nl, (053) 487 6888, Functionaris Gegevensbescherming: fg@regiotwente.nl

De oplossing GGD Contact bestaat uit een app, datasluis en webportal. De app draait op uw smartphone. De datasluis en de webportal draaien op een server van een hostingpartij van uw GGD. Tijdens uw telefoongesprek met uw GGD krijgt u een activatiecode voor de app. Naar aanleiding van uw telefoongesprek met uw GGD maakt uw GGD een lijstje met nog in te vullen velden. Na activatie van de app verschijnt dit lijstje in de app op uw smartphone. Vanuit uw smartphone kunt u gegevens kopiëren naar de app. (Tip: Als u heel veel contacten heeft in uw smartphone, kunt gebruik maken van een extra functie in de app: op basis van de naam die uw GGD heeft ingevuld kan de app een suggestie doen uit contacten in uw smartphone en hoeft u niet te zoeken. Dit werkt alleen als u een kopie van alle namen uit uw telefoonboek in de app laat laden). U kunt de gegevens ook handmatig invullen en vervolgens naar uw GGD versturen. Verder is het mogelijk om nieuwe contacten aan het lijstje toe te voegen. Van deze contacten moet u dan zelf de risicocategorie bepalen aan de hand van een aantal vragen. Na het delen komen de gegevens via de datasluis (een doorgeefluik voor gegevens) in het webportal terecht. Tot 48 uur na activatie kunt u zo vaak gegevens delen als u wilt. Eenmaal verstuurde gegevens kunt u niet meer zelf terughalen. Via de webportal kan uw GGD uw gegevens inzien en bewerken. Vanuit de webportal worden de gegevens verplaatst naar de interne systemen van uw GGD. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gegevensverwerkingen met GGD Contact en niet op gegevensverwerkingen met de interne systemen van uw GGD.

Doel:

Het doel van de app ‘GGD Contact’ is om het aantal uur dat de GGD per besmet persoon besteedt aan bron- en contactopsporing te verminderen, waardoor GGD voor meer besmette personen bron- en contactopsporing kan uitvoeren. Door gebruik te maken van GGD Contact draagt u hieraan bij. Met GGD Contact kunt u gegevens over mensen die mogelijk door u zijn besmet verstrekken aan uw GGD. Het gaat om contactgegevens en besmettingsrisico.

Rechtsgrond:

De verwerking van persoonsgegevens via GGD Contact is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan uw GGD is opgedragen, namelijk het uitvoeren van bron- en contactopsporing. Deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volkgezondheid (artikel 6 lid 1 sub e jo. 9 lid 2 sub i Algemene verordening gegevensbescherming jo. artikel 6 lid 1 sub c Wet publieke gezondheid).

Ontvangers:

Uw GGD ontvangt de gegevens die u met GGD Contact verstuurt.

De hostingpartij van de datasluis en de webportal verwerkt uw gegevens. Alleen als dat nodig is om een probleem met de datasluis of webportal op te lossen, mag de hostingpartij gegevens bekijken. Uw gegevens zijn versleuteld, waardoor de hostingpartij deze niet kan zien.

De minister van VWS treedt op als contractspartij tussen uw GGD en de hostingpartij, maar heeft geen toegang tot de gegevens.

Bewaartermijnen:

De gegevens in de app op uw smartphone worden bewaard zolang u dat wilt. U kunt de gegevens zelf uit de app verwijderen. Als u de app verwijdert, verwijdert u daarmee ook alle gegevens.

De gegevens in de datasluis worden na 48 uur automatisch verwijderd.

De gegevens in het webportal worden na twee weken automatisch verwijderd.

Uw rechten:

U heeft het recht uw GGD te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. De GGD zal niet altijd aan uw verzoeken kunnen voldoen, omdat de GGD een wettelijke taak heeft tot bron- en contactopsporing. Eenmaal verstuurde gegevens kunt u niet meer zelf terughalen. Uw GGD zal een verzoek alleen toewijzen als dat de bron- en contactopsporing niet belemmert.

U bent niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens gebeurt vrijwillig. Het verstrekken van gegevens is ook geen voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst. Zonder uw medewerking kan de GGD echter geen bron- en contactopsporing doen.

GGD Contact maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten:

Bij vragen of klachten over GGD Contact kunt u contact opnemen met uw eigen GGD of diens Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.