Privacyverklaring GGD Contact-app

Laatste wijzigingen: 7 maart 2022. Als het nodig is, passen we deze privacyverklaring aan. Dat doen we bijvoorbeeld als we iets veranderen aan de app dat te maken heeft met de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van gegevens in het kader van het landelijk bron- en contactonderzoek naar de verspreiding van het coronavirus. Dit onderzoek wordt door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) uitgevoerd. Deze privacyverklaring gaat specifiek over de gegevens uit de GGD Contact-app die de GGD verwerkt. De GGD Contact-app kunt u gebruiken als u corona hebt of als u wacht op de uitslag van uw coronatest. U kunt de app gebruiken om namen door te geven van de mensen met wie u contact hebt gehad en die misschien besmet zijn met het coronavirus. U bent niet verplicht om de app te gebruiken.

Er zijn in Nederland 25 regionale GGD’en. Welke uw regionale GGD is, hangt af van waar u woont. Kijk op de website www.ggd.nl voor uw regionale GGD. Onderaan deze verklaring staat ook een lijst met alle GGD’en in Nederland. Elke GGD is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking via GGD Contact.

Deze privacyverklaring gaat alleen over wat we met uw gegevens doen als u deze in de GGD Contact-app zet en op de knop ‘deel gegevens met GGD’ hebt gedrukt. Deze verklaring gaat niet over wat de regionale GGD’en daarna doen met uw gegevens in hun interne systemen. Die informatie staat in de privacyverklaring van uw regionale GGD.

Verwerkte persoonsgegevens
In de app kunt u invoeren wat uw gezondheidsklachten zijn, wanneer u daar voor het eerst last van had, de datum dat u bent getest op corona, de mensen met wie u contact hebt gehad en wat uw relatie met deze contacten is. U hoeft alleen de namen op te geven en een e-mailadres of telefoonnummer.

Op het moment dat u op de knop ‘deel gegevens met GGD’ drukt, worden de gegevens die u in de app hebt gezet op een veilige manier doorgegeven aan het ICT-systeem waarin uw regionale GGD de gegevens voor bron- en contactonderzoek opslaat. De medewerkers bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen dan contact opnemen met die personen. Het is belangrijk dat u weet dat u de gegevens daarna niet meer zelf kunt terughalen of verwijderen. U kunt de gegevens in de app wel overschrijven en opnieuw versturen.

Als u niet op de knop drukt, blijven alle gegevens alleen op uw telefoon staan.

Categorieën van betrokkenen

Gebruikers van de GGD Contact-app (“Index”)
Als u positief bent getest op corona of als u wacht op de uitslag van uw coronatest, kunt u gebruik maken van de GGD Contact-app. U kunt meehelpen aan het bron- en contactonderzoek van uw regionale GGD door de namen en contactgegevens door te geven van de mensen met wie u contact hebt gehad en die misschien besmet zijn met het coronavirus. Gebruik van de app is vrijwillig en u bent niet verplicht de app te gebruiken of persoonsgegevens door te geven.

Door gebruikers ingevoerde contacten (“Contact”)
Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat iemand anders u voor bron- en contactonderzoek heeft opgegeven. Dat kan uw naam zijn, de relatie die u hebt met die persoon (bijvoorbeeld ‘oma’ of ‘voetbaltrainer’), e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, notitie of een ander contactgegeven dat die persoon van u kent.

Doel
Het doel van de GGD Contact-app is om het bron- en contactonderzoek makkelijker, beter en sneller uit te kunnen voeren. Als u gebruik maakt van de GGD Contact-app helpt u daarbij. Via de GGD Contact-app kunt u gegevens van mensen die mogelijk door u zijn besmet doorgeven aan uw regionale GGD. Het gaat dan om contactgegevens en besmettingsrisico.

Rechtsgrond
Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. De regionale GGD’en gebruiken uw gegevens voor bron- en contactonderzoek. Hiermee vervult de GGD de taak van algemeen belang die aan haar is opgedragen. Dit staat in de Wet publieke gezondheid. Deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

De wetten die hiervoor gelden zijn:

  • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6 lid 1 sub e.
  • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 9 lid 2 sub i.
  • Wet publieke gezondheid artikel 6 lid 1 sub c.

Ontvangers
Alleen als u in de GGD Contact-app drukt op de knop ‘deel gegevens met GGD’ worden de gegevens die u hebt ingevoerd naar uw regionale GGD verstuurd. Als u niet op de knop drukt, blijven alle gegevens alleen op uw telefoon staan.

Bij de uitvoering van het bronnen- en contactonderzoek worden gegevens die in de app zijn ingevoerd met de volgende partijen gedeeld:

  • Uw regionale GGD. Deze kan uw gegevens bij gebrek aan capaciteit tevens delen met een andere GGD, om zo te waarborgen dat het bron- en contactonderzoek zo goed en efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden.
  • De landelijke partners die door de GGD’en kunnen worden ingezet om namens de GGD’en het bron- en contactonderzoek uit te voeren.
  • De hostingpartij van de datasluis en het BCO-portaal verwerkt uw gegevens. Alleen bij technische noodzaak kan de hostingpartij bij uw gegevens en de omgeving waar deze staan. Echter kan de hostingpartij deze gegevens niet inzien omdat de gegevens versleuteld zijn.
  • Het RIVM ontvangt logdata ten behoeve van het evalueren van GGD Contact en het opstellen van rapportages. Hierbij worden geen opgegeven contacten of namen gedeeld, maar alleen statistische gegevens, zoals het aantal opgegeven contacten of de aantal keren dat u gegevens heeft gedeeld met uw regionale GGD via de knop ‘deel gegevens met GGD’.

Bewaartermijn
Uw gegevens in de app worden automatisch gewist twee weken (14 dagen) na het delen met de GGD of de laatste aanpassing. Als u langer dan 14 dagen geen aanpassingen invoert, worden uw gegevens in de app verwijdert. Gegevens die u heeft gedeeld met de GGD worden daar in interne systemen langer bewaard. In het interne systeem BCO-portaal worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

  • Dossier “Index”: vijf jaar na de datum waarop het dossier is aangemaakt;
  • Dossier “Contact”: 28 dagen, met aansluitend een termijn tot vijf jaar na de datum waarop het dossier is aangemaakt waarin het uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm bewaard wordt.

Uw rechten
U hebt het recht uw GGD te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. De GGD zal niet altijd aan uw verzoeken kunnen voldoen, omdat de GGD een wettelijke taak heeft tot bron- en contactopsporing. Eenmaal verstuurde gegevens kunt u niet meer zelf terughalen. Uw GGD zal een verzoek alleen toewijzen als dat de bron- en contactopsporing niet belemmert.

GGD Contact maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten
Hebt u vragen of een klacht over GGD Contact? Stuur dan een e-mail naar uw regionale GGD. Onderaan dit bericht staat van elke regionale GGD het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming.

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Er zijn in Nederland 25 regionale GGD’en. Welke uw regionale GGD is, hangt af van waar u woont. Kijk op de website www.ggd.nl voor uw regionale GGD. Hieronder staat ook een lijst met alle GGD’en in Nederland.

Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht, www.dienstgezondheidjeugd.nl, (078) 770 85 00, Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdzhz.nl

GGD Amsterdam: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam, www.ggd.amsterdam.nl, (020) 555 5202, Functionaris Gegevensbescherming: Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl

GGD Brabant-Zuidoost: Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven, www.ggdbzo.nl, (088) 003 1100, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@ggdbzo.nl

GGD Drenthe: Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen, www.ggddrenthe.nl, (0592) 30 63 00, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@ggddrenthe.nl

GGD Flevoland: Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad, www.ggdflevoland.nl, (0320) 276211, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@ggdflevoland.nl

GGD Fryslân: Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, www.ggdfryslan.nl, (088) 229 9222, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@vrfryslan.nl

GGD Gelderland-Zuid: Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen, www.ggdgelderlandzuid.nl, (088) 144 7144, Functionaris Gegevensbescherming: fg@vrgz.nl

GGD Gooi- en Vechtstreek: Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum, www.ggdgv.nl, (035) 692 6222, Functionaris Gegevensbescherming: fg@regiogv.nl

GGD Groningen: Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen, www.ggd.groningen.nl, (050) 367 40 00, Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggd.groningen.nl

GGD Haaglanden: Westeinde 128, 2512 HE Den Haag, www.ggdhaaglanden.nl, (088) 355 0100, Functionaris Gegevensbescherming: gegevensbescherming@denhaag.nl

GGD Hart voor Brabant: Reitseplein 3, 5037 AA Tilburg, www.ggdhvb.nl, (0900) 4636443, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@ggdhvb.nl

GGD Hollands-Midden: Parmentierweg 49 2316 ZV Leiden, www.ggdhm.nl, (088) 308 30 00, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@ggdhm.nl

GGD Hollands-Noorden: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, www.ggdhollandsnoorden.nl, (088) 01 00 500, Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdhn.nl

GGD IJsselland: Schurenstraat 8A, 7413 RA Deventer, www.ggdijsselland.nl, (038) 428 1428, Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdijsselland.nl

GGD Kennemerland: Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem, www.ggdkennemerland.nl, (023) 515 9500, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@vrk.nl

GGD Limburg-Noord: Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo, www.ggdlimburgnoord.nl, (088) 11 91 200, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@vrln.nl

GGD Noord- en Oost-Gelderland: Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld www.ggdnog.nl, (088) 443 30 00, Functionaris Gegevensbescherming: fg@ggdnog.nl

GGD regio Utrecht: De Dreef 5, 3706 BR Zeist, www.ggdru.nl, (030) 608 60 86, Functionaris Gegevensbescherming: privacyloket@ggdru.nl

GGD Rotterdam-Rijnmond: Schiedamsedijk 95, 3011 EN Rotterdam, www.ggdrotterdamrijnmond.nl, (010) 433 9966, Functionaris Gegevensbescherming: fg@rotterdam.nl

GGD Twente: Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede, www.ggdtwente.nl, (053) 487 6888, Functionaris Gegevensbescherming: fg@regiotwente.nl

GGD West-Brabant: Doornboslaan 225-227, 4816CZ Breda, www.ggdwestbrabant.nl, (076) 528 2000, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@ggdwestbrabant.nl

GGD Zaanstreek/Waterland: Vurehout 2, 1507 EC Zaandam, www.ggdzw.nl, (0900) 2545454, Functionaris Gegevensbescherming: privacy@ggdzw.nl

GGD Zeeland: Westwal 37, 4461 CM Goes, www.ggdzeeland.nl, (0113) 249 400, Functionaris Gegevensbescherming: informatieveiligheid@ggdzeeland.nl

GGD Zuid-Limburg: Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen, www.ggdzl.nl, (088) 880 5000, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisAP@ggdzl.nl

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden: Schelmseweg 93A, 6816 SJ Arnhem, www.vggm.nl, (0800) 8446000, Functionaris Gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@vggm.nl

Heb je vragen over de GGD Contact?

Bel 0800-9129 (gratis)

Openingstijden

Maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur