Toegankelijkheid

GGD GHOR en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, willen dat iedereen deze website en de apps kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden:

Toegankelijkheidsverklaringen:

Toegankelijkheidsonderzoeken:

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze processen:

  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van de website en apps.
  • Bij de borging van de toegankelijkheid zijn experts betrokken die geen onderdeel uitmaakten van het bouwteam.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Heb je vragen over de GGD Contact?

Bel 0800-9129 (gratis)

Openingstijden

Maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur